Book online
54 94 81 72

Omsynsværksted

Som et af de få værksteder på Lolland, er vi nu klar til at omsyne dit køretøj. Så hvis din bil ikke er gået gennem syn første gang, er det ikke nødvendig at undvære bilen flere gange. For nu er det muligt at få dit køretøj repareret, og omsynet samme dag.

Når man er godkendt som omsynsværksted foretager Færselsstyrelsen en række anmeldte og uanmeldte besøg hvor de foretager kontrol af, om det krævede udstyr er til stede, kalibreret og retvisende, samt at et omsynet køretøj er korrekt repareret og godkendt.

Derfor kan du roligt lade os foretage Omsyn på din bil, - vi har normalt ingen ventetid på Omsyn.
Et omsyn skal ske inden for en måned (33 kalenderdage) fra det første syn. Overskrides fristen skal køretøjet fremstilles til et nyt 1. gangssyn

Hvad er et omsyn?
Ved et omsyn kontrolleres om reparationen af de fejl, der blev konstateret ved det første syn, har ført til at bilen nu er lovlig samt om der evt. er opstået nye fejl i forbindelse med reparationen.

Prisen for omsyn af en Person- eller varebil på max. 3.500 kg er 300 kr. inkl. moms.

Ring til os på 54 94 81 72 så klarer vi resten.